martes, 23 de febrero de 2010

TUTORIAL BOLSO ONBAG

Bé, ha estat una mica difícil, ja que per l'idioma no entenia gaire res. Ara intentaré explicar-ho amb les meves paraules, aquest tutorial del bolso Onbag es per ús personal, podeu veure la pàgina original aquí.
Comencem doncs, material:
1 quadre de 35cm X 35cm (mes un altre de forro)
1 rectangle de 30 cm X 70cm (mes un altre de forro)
1 tira de 22cm X 350cm (mes una altre de forro)
3 rectangles de 30cm X 20 cm (per fer les butxaques interiors i una exterior)
2 rectangles de 20cm X 35cm (per fer les butxaques laterals)
2 tires de 30cm X 5cm (per fer les pressilles)

Confecció:
1) tallem totes les peces mencionades a dalt:

Bien, ha sido un poco difícil ya que por el idioma no entendía nada. Ahora intentaré explicar-lo con mis palabras, este tutorial del bolso Onbag es para uso personal, podéis ver la pagina original aquí.
Empezamos, material:
1 cuadrado de 35cm X 35cm(mas otro para el forro)
1 rectángulo de 30 cm X 70cm (mas otro para el forro)
1 tira de 22cm X 350cm (mas otra para el forro)
3 rectángulos de 30cm X 20 cm para hacer los bolsillos interiores y una exterior)
2 rectángulos de 20cm X 35cm (para hacer los bolsillos laterales)
2 tiras de 30cm X 5cm (para las pressillas)

Confección:
1)Cortamos todas las piezas mencionadas arriba:


2) Polir les butxaques amb un dobleg i cosir-les al forro (dues) i l'altre al davant del bolso (al rectangle de 35X70)

2) Pulir los bolsillos con un dobladillo y coserlas al forro (dos) y la otra delante del bolso (al rectángulo de 35X70)3) A la butxaca de davant i/o a les altres podem posar-hi opcionalment uns botons en aquest cas, o una cremallera.

3) Al bolsillo de delante y/o a los otros podemos poner opcionalmente unos botones en este caso, o una cremallera.


4)Passar un repunt per fer les pressilles, doblar la roba dos cops, tal com es veu a la foto.
4) Passar un pespunte para hacer las pressillas, doblar la tela dos veces, tal como se ve a la foto.


5)Polir les butxaques del costat tal com està a la foto.
5) Pulir los bolsillos laterales tal como se ve en la foto.


6)Col.locar les trabilles tapant amb les butxaques laterals. Cosir i deixar una petita obertura on marco a a foto, per tal que després es pugin amagar.
Vigilar que estiguin centrades i de manera que quant cosim les parts del davant i del darrere quedin les pressilles al costat per la part de baix.
6) Colocar las trabillas tapando con los bolsillos laterales. Coser y dejar una pequeña apertura donde marco en la foto, para que después se puedan esconder.
Vigilar que estén centradas y de manera que cuando cosamos las partes delantera i trasera queden las pressillas al lado y por la parte de abajo.


Aquesta zona on marco la deixarem sense cosir.
Esta zona donde marco la dejaremos sin coser.Aquí passarem un zig zag per reforçar.
Aquí passaremos un zig zat para reforzar.


7) Col.locar el forro sobre la tira gran
7) Colocar el forro soblre la tira grande.


8)Començar a muntar les parts, mirar de no cosir les trabilles, apartar-les o posar-les a dins la butxaca. Anar enrotllant les teles sobre si mateixes i ajuntar-les. Es una mica laboriós i es necessita una mica de temps. Anar amb compte de mirar que les presilles donin a la part de darrere per després fer tipus motxilla.
8) Empezar a montar las partes, cuidado de no coser las trabillas, apartarlas o ponerla dentro del bolsillo. Ir enrollando las telas sobre si mismas y juntarlas. Es un poco laborioso y necesita tiempo. Ir con cuidado de mirar que las pressillas den a la parte de detrás para después hacer tipos mochila.

8) Acabar de polir les tires i ja està.
8) Acabar de pulir las tiras y ya está.


Així ens queda del revés.
Asi nos queda del revés.


Detall per amagar i treure les pressilles.
Detalle para esconder y sacar las pressillas.

domingo, 21 de febrero de 2010

Cabanya per nens / tienda para niños

Aquí us vull ensenyar una cabanya que he fet per els nens, bé com podeu veure es mooolt de nena, però al meu nen també li agrada jeje. Està realitzat amb teles de peluix super suaus, i amb canyes que tenia a casa. Podeu trobar el tutorial al blog d'aquesta noia tant trempada Gràcies Mayda.


Aquí os quiero enseñar una tienda que he hecho para los niños, bueno como podéis ver es muuuuy de niña, pero a mi niño también le gusta jeje. Está realizado con telas de peluche super suaves, y con cañas que tenia por casa. Podéis encontrar el tutorial al blog de esta chica tan apañada Gracias Mayda.

A dalt: interior de la cabanya amb el terra de peluix / Arriba: interior de la cabaña con el suelo de peluche.Detall per on passen els pals o canyes en el meu cas. /Detalle por donde pasan los palos o cañas en mi caso.

lunes, 15 de febrero de 2010

La importancia dels materials I /La importancia de los materiales I

Doncs bé com diu la entrada del blog us vull parlar de la importància dels materials que s'utilitzen per la costura. Avui us parlaré dels fils, es molt important cosir amb fils d'alta qualitat, ja que ens passarem hores per confeccionar una peça de roba o alguna labor doncs que no s'ens desfacin a la primera rentada, ens podríem trobar amb una gran desil.lusió. En el meu cas utilitzo normalment de la marca Gütermann que es de molt bona qualitat, però també hi han altres marques de qualitat. Sobretot compreu a llocs especialitzats.

Pues bien como dice la entrada del blog os quiero hablar de la importancia de los materiales que se utilizan en la costura. Hoy os hablaré de los hilos, es muy importante coser con hilos de alta calidad, ya que nos pasaremos horas para confeccionar una pieza de ropa o alguna labor pues que no se nos deshagan a la primera lavada, nos podríamos encontrar con una gran desilusión. En mi caso utilizo normalmente de la marca Gütermann que es de muy buena calidad, pero también hay otras marcas de calidad. Sobretodo comprad en sitios especializados.

martes, 9 de febrero de 2010

Tutorial mei tai /tutorial mei tai

Bé, aquí intentaré fer un pas a pas de com fer un mei tai, es el meu primer tutorial o sigui que perdoneu si no ho faig bé, i si algú té un dubte em pot preguntar.
De meitais n'hi han de moltes classes i moltes versions diferents, jo us ensenyo un exemple. En aquest cas he fet un mei tai amb loneta de coto de color negre i amb uns motius infantils brodats per un costat.

Bien, aquí intentaré hacer un paso a paso de como hacer un mei tai, es mi primer tutorial o sea que perdonar si no lo hago bien, y si alguien tiene una duda me puede preguntar.
De meitais hay de muchas classes y muchas versiones diferentes, yo os muestro un ejemplo. En este caso he hecho un mei tai con loneta de algodon de color negro i con unos motivos infantiles bordados por un lado.

Col·locar el patró del cos amb la tela doble , la mida serà uns 39 cm d'ample, per 52 cm de altura (per la part mes alta) amb un acabat arrodonit. Marquem amb un guix de modista i a sota hi posem un paper especial perquè també quedi marcat la part de sota igual. Així ja tindrem dos cossos marcats.

Colocar el patrón del cuerpo con la tela doble, la medida será de unos 39 cm de ancho, por 52 cm de alto (por la parte más alta) con un acabado redondeado. Marcamos con una tiza de modista y por debajo ponemos un papel especial para que también nos quede marcado la parte de debajo igual. Así ya tendremos dos cuerpos marcados.Tallarem 4 tires de 12 cm d'ample (aquí ja hi han inclosos un cm de marge per cada costat) per uns 75cm de llarg

Cortamos 4 tiras de 12cm de ancho (aquí ya esta incluido un cm de margen por cada lado) por unos 75cm de largo.


Tallem dos tires més de 26 cm d'ample per 160 cm de llarg.
Cortamos dos tiras mas de 26 cm de ancho por 160 cm de largo.


Agafem una part del cos del mei tai i l'adornem al nostre gust (si es fa amb tela estampada aquest pas no caldria) en aquest cas fem un brodat amb papallones i una Minie que està observant un cargolet ;D.

Cogemos una parte del cuerpo del mei tai y la adornamos a nuestro gusto (si se hace con tela estampada este paso no nos haría falta) En este caso hacemos un bordado con mariposas y una Minie que está observando un caracolito ;D.
A les tires amples li fem una vora als dos costats llargs i a un d'estret.
A las tiras anchas le hacemos un dobladillo a los dos lados largos y uno al estrecho.Per el costat que no hem fet bora l'hi fem un plec i ho agafem amb agulles, de tal manera que la mida final ens quedarà uns dotze cm d'ample.
Por el lado que no hemos hecho dobladillo le hacemos un pliegue y lo prendemos con alfileres, de tal manera que la medida final nos quedará uno doce cm de ancho.


Agafem dos de les tires estretes i les ajuntem dret amb dret. Cosim els dos laterals amples i un d'estret, deixant un costat estret obert que ens servirà per poder girar.

Cogemos dos de las tiras estrechas y las juntamos derecho con derecho. Cosemos los dos laterales anchos y uno de estrecho, dejando un lado estrecho abierto que luego nos servirá para poder girar.
Amb les altres dues tires fem el mateix.
Con las otras dos tiras hacemos lo mismo.

Li donem la volta a les tires, ens podem ajudar amb una agulla de fer mitja o algun utensili llarg.

Le damos la vuelta a las tiras, nos podemos ayudar con una aguja de hacer punto o algún otro utensilio largo.
Passem un repunt al voltant de les tires, deixant un costat estret sense repunt.

Pasamos un pespunte alrededor de las tiras, dejando un lado estrecho sin pespunte.


Així ens quedaran.

Así nos quedarán.

Col.loquem les tires amples al mei tai per la part del dret del teixit i les tires cap a dins com està a la foto (les dos següents es veuen amb mes detall), aguantem les tires amb agulles.

Colocamos las tiras anchas al mei tai por la parte del derecho de la tela y las tiras hacia dentro como está en la foto (las dos siguientes se ven mas con detalle), prendemos las tiras con alfileres.


En aquestes dos fotos ultimes podeu apreciar com es col·loquen les tires.

En estas dos ultimas fotos podéis apreciar como se colocan las tiras.


Ajuntem la part del cos del mei tai brodada amb l'altre mirant que coincideixin les marques que hem fet abans, i deixant una petita obertura a baix per després poder girar, aguantar amb agulles i mirar que les tires queden ben col.locades per dins. Fer una costura seguint les marques.

Juntamos la parte del cuerpo del mei tai bordada con la otra mirando que coincidan las marcas que hemos hecho antes, y dejando una pequeña apertura abajo para después poder girar, prender con alfileres y mirar que las tiras quedan bien colocadas por dentro. Hacer una costura siguiendo las marcas.

Donar-li la volta per l'espai que l'hi hem deixat.

Darle la vuelta por el espacio que le hemos dejado.


Passar un repunt per tot el voltant del mei tai.

Pasar un pespunte por todo alrededor del mei tai.

A la zona de les tires passar una costura de reforç, ho podem fer amb un zig zag o una puntada decorativa però forta.

En la zona de las tiras pasar una costura de refuerzo, lo podemos hacer con un zig zag o una puntada decorativa pero fuerte.

Detall de la puntada de les tires.

Detalle de la puntada de las tiras.

I ja està apunt per portar! Espero que us hagi agradat el tutorial, i si us agrada deixeu un missatge així aniré posant algun tutorial de tant en tant.

Y ya está listo para llevar! Espero que os haya gustado el tutorial, y si os gusta dejad un mensaje y así iré poniendo algún tutorial de vez en cuando.

lunes, 8 de febrero de 2010

Disfresses per nens III / Disfraces para niños III

Bé, seguim amb les disfresses, aquesta tan maca es una vaqueta, es un mono amb cremallera al davant, realitzat amb tela de peluix per disfressa i el morro està realitzat amb esponja.

Bien, seguimos con los disfraces, esta tan bonita es una vaquita. Es un mono con una cremallera por delante, realizado con tela de peluche de disfraz, y el morro está realizado con esponja.jueves, 4 de febrero de 2010

Disfresses per nens II / Disfraces para niños II

Avui us ensenyo dos disfresses de conjunt jeje, la rateta infantil i la rateta nado. L'infantil porta una cremallera al darrere, just sobre la cua i el gorro està separat. La del nadó es el mateix sistema de sac que el de la caputxeta que vaig ensenyar l'altre dia, i per complement pel cap vaig fer com una cinta pels cabells amb les orelles cosides, tot fet amb peluix i lo rosa amb tela de "borreguito".

Hoy os quiero enseñar dos disfraces de conjunto jeje, la ratita infantil y la ratita bebé. La infantil lleva una cremallera por detrás, justo por encima e la cola y el gorro esta separado. La del bebé es del mismo sistema de saco que la caperucita que os enseñe el otro día, y de complemento para la cabeza hice como una cinta para el pelo con las orejas cosidas, todo echo con peluche y lo rosa con tela de borreguito.